[Series] Everything about VS2015 Tools for Unity? Phần 1

Tiếp tục với bài viết Dùng Visual Studio Code để lập trình script trên Unity mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn series bài viết về một trình IDE khác có thể tích hợp với Unity để code script phục vụ cho việc lập trình game trên Unity, đó chính là Visual Studio 2015 sử dụng Visual Studio 2015 Tools for Unity.

Continue reading

Advertisements